รวมโรงแรมคุณภาพ ในเมืองกะลอ ราคาพิเศษสำหรับคนไทย

จองโรงแรม Amara Mountain Resort ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Dream Mountain Resort (Kalaw) ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Dream Villa Resort (Kalaw) ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Famous Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Green Haven Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Hill Top Villa Resort Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Kalaw Heritage Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Kalaw Hill Lodge ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Kalaw Princess Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Mya Taw Win Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Pine Breeze Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Pine Hill Resort Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Royal Kalaw Hill Resort ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)
จองโรงแรม Serenity Hotel ราคาพิเศษ (กะลอ พม่า)